Kredyty / Ubezpieczenia
Kapitał Niezależni Eksperci Finansowi

Nowa ustawa deweloperska

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie nowa ustawa deweloperska. Zmiany jakie wprowadza:
🍀 powstanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego zapewniającego większe bezpieczeństwo konsumentów, którzy kupią mieszkanie lub dom jednorodzinny od Dewelopera.
🍀 automatyczne uznanie zgłoszonych wad przez kupujących jeżeli w terminie 14 dni deweloper nie poinformował o odmowie ich przyjęcia.
🍀 konieczność usunięcia uznanych wad w ciągu 30 dni od podpisania protokołu, jeżeli deweloper nie usunie wad i nie zaproponuje innego terminu kupujący może je sam usunąć i obciążyć dewelopera kosztami
🍀 kupujący w przypadku stwierdzenia „wad istotnych” może odmówić odbioru lokalu/domu
🍀 konieczność okazywania prospektów informacyjnych już na etapie zawierania nawet umów rezerwacyjnych i dostarczania ich na nośniku trwałym
🍀 konieczność ewidencjonowania wpłat i wypłat przez bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy odrębnie dla każdego nabywcy
🍀 banki od dziś mają obowiązek na żądanie nabywcy podać informacje dotyczące wpłat i wypłat z tytułu realizacji jego umowy
🍀 nowe zapisy dotyczą wszystkich umów zawieranych pomiędzy deweloperem, a kupującym i konieczność przeniesienia wszystkich praw od dewelopera na kupującego
🍀 środki zgromadzone w banku, który ogłosi upadłość będą chronione przez Gwarancję BGK
W pewnym stopniu na początkowym etapie pewnie trochę skomplikuje to zawieranie umów i jak wspominają niektórzy może to spowodować wzrost cen, ale czy na pewno? Czy deweloperzy mają jeszcze lukę na podwyżki?
Ważne, że po stronie kupujących będzie jeszcze bezpieczniej co w obecnym czasie jest szczególnie ważne.